Integrity Watch Romania este o platformă elaborată în cadrul proiectului Integrity Watch 3.0 (IW), implementat în 16 state membre ale Uniunii Europene, printre care și România. Integrity Watch 3.0 este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Securitate Internă, este coordonat de Secretariatul Transparency International (TI), și implementat de chaptere mișcării TI și alte ONG-uri din Belgia, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania.

Proiectul vizează să promoveze integritatea politică, sprijinind instituțiile și organizațiile relevante, din societatea civilă și mass-media săi detecteze riscurile de corupție să prevină corupția politică.

În Romania, proiectul este implementat de Transparency International Romania (TI-Ro) iar principalul rezultat al acestuia este platforma Integrity Watch Romania, care prezintă într-o manieră sistematică date referitoare la agenda și întâlnirile demnitarilor cu grupuri de interese, date făcute publice de aceștia prin intermediul Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

Platform development and design:
Chiara Girardelli

Integrity Watch Romania este o platformă lansată în anul 2023 și actualizată periodic de TI-Ro. Prin publicarea datelor pe platforma Integrity Watch Romania ne dorim să promovăm aplicarea prevederilor Ordinului SGG nr. 1.056/2022 și creșterea numărului de demnitari care aleg să își declare întâlnirile pe care le au cu diferiți actori interesați ai mediului de afaceri, societății civile și chiar alți reprezentanți ai sectorului public.

Platforma prezintă o serie de grafice precum Top 20 de instituții care declara întâlnirilor demnitarilor care activează în cadrul acestora, Top 10 demnitari care își declara întâlnirile, WordCloud cu principalele subiecte abordate, precum și tabelul întâlnirilor declarate în RUTI.

Informațiile publicate pe platforma Integrity Watch România, cu privire la întâlnirile declarate de demnitarii vizați de Ordinul SGG nr. 1.056/2022 sunt preluate de pe platforma guvernamentală RUTI. Informațiile cu privire la demnitarii cabinetelor guvernamentale relevante pentru acest proiect – guvernele României începând cu anul 2020 – sunt preluate de pe site-urile Guvernului României și ale instituțiile subordonate acestuia.

RUTI, disponibil la ruti.gov.ro este platforma online guvernamentală, administrată și gestionată de Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin intermediul căreia decidenții înscriu întâlnirile dintre aceștia și grupurile specializate care își manifestă, din proprie inițiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competența de reglementare a administrației publice centrale și/sau locale în vederea promovării unei inițiative de politică publică, iar întâlnirile sunt afișate în mod public. Registrul stabilește un cadru de colaborare complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională. RUTI a fost înființat în anul 2016 prin Memorandumul privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor, privind demnitarii/decidenții din cadrul instituțiilor publice centrale. Cadrul legal a fost actualiza în 2022, prin adoptarea Ordinului SGG nr. 1.056/2022 privind regulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică.

În toate informațiile prezentate pe acest website am folosit doar informații cu caracter public, ușor de identificat pe site-urile instituțiilor publice de la nivel central și nu am modificat în nicio formă conținutul acestora.

Orice eroare cu privire la informațiile preluate și prelucrate pe platforma Integrity Watch România nu sunt asumate de operatorii acestui website.

Instituțiile Uniunii Europene și entitățile subordonate acestora, niciun reprezentant al acestor instituții și entități nu sunt responsabile pentru informațiile publicate pe acest website.

Această platformă este finanțată de Fondul de Securitate Internă – Poliție al Uniunii Europene

Website: www.transparency.org.ro

Adresă de e-mail: office@transparency.org.ro

Telefon: +4 031 6606 000

Adresa poștală: Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, Bucureşti, cod 010336 –
ROMANIA